<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
<meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com">
<title> APELS v.o.s. </title>
</head>
<body bgcolor="#0070F0">
</body>
<div id=hlavicka>
<body text="#000000">
</body>
<marquee bgcolor="#FFFF00" behavior="scroll" direction="left" scrollamount="6"><B><H1>APELS v.o.s.</H1></B></marquee>
<body>
<hr>

<pre><center> <h3><a href="http://www.apels.sweb.cz/APELS">APELS v.o.s.<body link="#FF0000"></body></a> <a href="http://www.apels.sweb.cz/kontakt">Kontakt<body link="#FF0000"></body></a> <a href="http://www.apels.sweb.cz/prodej">Prodej<body link="#FF0000"></body></a> <a href="http://www.apels.sweb.cz/opravy">Opravy<body link="#FF0000"></body></a> </center>
<center><img src="apels_uvod.jpg"></center>
<center><h1><br><b> HISTORIE  </b> <br></h1>
<h3><br>Firma vznikla v roce 1991 s cílem provádění oprav a prodeje drobných elektrospotřebičů.    <br>
Roku 1994 se přetransformovala ve veřejnou obchodní společnost, s názvem APELS v.o.s.,    <br>   
která dále pokračuje v této činnosti.   <br></h3>
<h1><br><b>    NÁZEV FIRMY     </b><br></h1>
<h3>Zkratka <b><u>APELS</u></b> znamená - <u><b>A</b></u>utomatické <u><b>P</b></u>račky, <u><b>EL</b></u>ektrické <u><b>S</b></u>potrebiče   <br></h3>
</center>
</body>
</html>

APELS v.o.s.


APELS v.o.s. Kontakt Prodej Opravy


HISTORIE


Firma vznikla v roce 1991 s cílem provádění oprav a prodeje drobných elektrospotřebičů.
Roku 1994 se přetransformovala ve veřejnou obchodní společnost, s názvem APELS v.o.s.,
která dále pokračuje v této činnosti.


NÁZEV FIRMY

Zkratka APELS znamená - Automatické Pračky, ELektrické Spotrebiče